Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Kiswahili Class 5 End of Term 3 Examination 2019

Class: Class 5

Subject: Kiswahili

Level: Primary School

Exam Category: Class 5 End Term 3 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 1260     Downloads: 13

Exam Summary


Kiswahili Class 5 End of Term 3 Examination 2019
This file contains questions and the Marking scheme in it. Below is a preview of the questions


Jaza Mapengo Kwa neno ambalo linalofaa
Walikuwapo wavulana ___1__ waliopendana kama chanda na pete. Mvulana ___2___ aliitwa Sembo na wa ___3___ Tumbolile. Walikuwa wakiishi ___4___ kijiji ___5___ karibu sana na mto ___6___. Siku moja jioni, walipita kwenye uwanja ___7___ kujengea choo ___8___.Waliona miti ___9___ iliyokaribia kukauka. Wakachukua maji wakaimwagia miti ___10___ isikauke. Hao ni vijana wazuri wanaopenda mazingira.

 

More Examination Papers