Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Kiswahili Class 7 End of Term 3 Examination 2019

Class: Class 7

Subject: Kiswahili

Level: Primary School

Exam Category: Class 7 End Term 3 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 685     Downloads: 19

Exam Summary


Kiswahili Class 7 End of Term 3 Examination 2019
This file contains questions and the Marking scheme in it. Below is a preview of the questions


Mazugumzo_1___kanuni fulani ili _2___.Lugha_3___msemaji lazima _4___ na msikilizaji _5___ sivyo kuwasiliana hakutapatikana.Mtu _6___ kuzugumza huanza kwa kutamka sauti _7___sauti hizi huwa ghuna.Mfano wa sauti ghuna ni _8___

 

More Examination Papers