Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Grade 1 Kiswahili End of Term 2 Examination 2021

Class: Grade 1

Subject: Kiswahili Activities

Level: Primary School

Exam Category: Grade 1 End Term 2 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 619     Downloads: 9

Exam Summary


COMPETENCY BASED CURRICULUM
GRADE 1 - TERM 2 2021 – KISWAHILI ACTIVITIES
NAME: SCHOOL
IMLA
1. ___________
2. ____________
3. ____________
4. ____________
5. ____________
Jibu maswali yafuatayo
6. Watu ______ walifika ( wengi, tatu )
7. Mwalimu _______ alikufa (yetu, wetu )
8. Sisi tunaenda _______jumapili ( kanisa, jela )
9. Mama _______ugali (anapika, anakanyaga )
10. Dactari amenidunga_______( chuma, shindano)
Maliza sentensi ukitumia hawa,huyu
11. Kijana ________anakula ndizi (hawa,huyu)
12. Watoto_________ni wachoyo(huyu,wale)
13. Mama _________ anafua nguo(sisi. Yake)
14. Baba _________ni mkulima(sisi, yangu)
15. Wasichana _________ walichapwa (wale,huyu)
Chora picha hizi
16. Kikombe


17. Msichana


18. Mvulana


19. Runinga


20. Kiti


Andika majina ya wanyama hawa
r1.JPG

 

More Examination Papers