Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Kiswahili Paper 1 Form 4 End of Term 1 Examination 2020

Class: Form 4

Subject: Kiswahili

Level: High School

Exam Category: Form 4 End Term 1 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 533     Downloads: 16

Exam Summary


Kiswahili Paper 1 Form 4 End of Term 1 Examination 2020
This file contains questions and the Marking scheme in it. Below is a preview of the questions


1. Mwandikie Barua katibu wa kudumu wa wizara ya Elimu ukipendekeza mikakati itakayotumiwa kuimarisha matokeo ya somo la Kiswahili nchini.

2. Eleza maafa ya mafuriko hapa nchini.

3. Baada ya dhiki faraja.

4. Andika insha utakayokamilisha kwa maneno yafuatayo:
“…….. Hakimu alikariri fungu la shairi kisha akaagiza nirudishwe rumande hadi ushahidi na stakabadhi muhimu ziwasilishwe kortini”.

 

More Examination Papers