Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Sifa za majigambo au vivugo

 (3m 43s)
3108 Views     SHARE

Download as pdf file

Answer Text:
Majigambo/vivugo
-Uigizaji ambapo wahusika hujigamba kwa matendo ya kishujaa.
Sifa za majigambo/vivugo
a) Aghalabu huambatana na ngoma.
b) Hujitokeza, kujigamba na kisha kuendelea kucheza ngoma.
c) Anayejigamba hubeba zana zake za vita kama vile mkuki na ngao kuonyesha aliyotenda.
d) Anayejigamba huvaa maleba kuambatana na jambo analojisifia.


|