Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Maghani ya Kawaida:Sifa za vivugo au majigambo

 (4m 36s)
1508 Views     SHARE

Download as pdf file

Answer Text:
Maghani ya Kawaida
i) Vivugo/majigambo
-Utungo wa kujisifu au kujigamba.
Sifa za vivugo
a) Hutungwa baada ya ushindi wa harakati ngumu k.v. kesi, kumuua simba, kuoa msichana aliyependwa na wengi n.k.
b) Fanani ni mwanamme.
c) Hutungwa papo hapo.
d) Hutungwa na kughanwa na mhusika mwenyewe.
e) Hutumia chuku.


|