Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Maana na Sifa za nyimbo

 (5m 0s)
1384 Views     SHARE

Download as pdf file

Answer Text:
Wimbo
-Uungo wenye mahadhi ya kupanda na kushuka
Sifa:
a) Huwasilishwa kwa njia ya mdomo.
b) Hutolewa kwa mahadhi ya kupanda na kushuka kwa sauti.
c) Hutumia lugha ya mkato.
d) Hadhira yaweza kuwepo au isiwepo.
e) Huwa na mwimbaji au waimbaji wanaoimba.
f) Waimbaji wanaweza kujivika maleba.
g) Huweza kuambatana na ala k.v. ngoma,


|