Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Utanzu wa semi: Chemsha bongo:
-Maswali ambayo huhitaji mtu kutumia akili na ujuzi kuyajibu.
-Mafumbo ni kauli zenye maana iliyofichika na hujumuisha vitendawili na chemshabongo.

 (3m 8s)
4279 Views     SHARE

Download as pdf file


|