Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Matumizi ya Lugha Katika Vitendawili: Tashhisi, Tashbihi, Sitiari
Tashhisi
a) Amefunika kote kwa blanketi lake jeusi-giza.
b) Akivaa nguo hapendezi, akiwa uchi hupendeza mnondizi.
.....

 (4m 9s)
3275 Views     SHARE

Download as pdf file


|