Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.
  OR
Processing. Please wait.

 Kiswahili Fasihi Simulizi Lessons and Notes

Umuhimu wa visasili:
a) Kueleza asili ya mambo kama vile kifo, utamaduni na kadhalika.
b) Kueleza utaratibu wa kutekeleza destruri kama vile mahari.
c) Kuhalalisha baadhi ya mila na desturi za jamii kama vile ulipaji mahari.

 (3m 44s)
3635 Views     SHARE

Download as pdf file


|