Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Grade 1 Kiswahili Lugha Activities End of Term 3 Exams 2022

Class: Grade 1

Subject: Kiswahili Activities

Level: Primary School

Exam Category: Grade 1 End Term 3 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 722     Downloads: 2

Exam Summary


TUTORKE END TERM TRIAL EXAMINATIONS
COMPETENCY BASED CURRICULUM
GRADE 1 TERM 3 2022
GRADE 1 KISWAHILI LUGHA ACTIVITIES
1. Sehemu ya A:Imla
Andika maneno mwalimu atakayotaja
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________
2. Sehemu ya B:Tunga maneno kwa kutumia silabi zifuatazo:
6. ta ________________
7. ma ________________
8. ji ________________
9. we ________________
10. ke ________________
3. Sehemu ya C:Andika kwa herufi kubwa
11. kitabu_______________
12. mama _______________
13. kijiko _______________
14. mwanafunzi_______________
15. kanisa _______________
4. Sehemu ya D: Unda maneno
16. ma + ma = _______________
17. si + ta = _______________
18. ji + na = _______________
19. cha + ku +la=______________
20. li + ma =_______________

5. Sehemu ya E:Andika kwa wingi
21. Kijiko ________________
22. Mtu ________________
23. Jani ________________
24. Kiatu ________________
25. Kikombe________________
6. Sehemu ya F:Andika majina ya picha hizi
1.PNG

 

More Examination Papers