Get premium membership and access revision papers with marking schemes, video lessons and live classes.

Grade 2 Kiswahili Activities End of Term 3 Examinations 2022

Class: Grade 2

Subject: Kiswahili Activities

Level: Primary School

Exam Category: Grade 2 End Term 3 Exams

Document Type: Pdf

    

Views: 1578     Downloads: 15

Exam Summary


TUTORKE END TERM TRIAL EXAMINATIONS
COMPETENCY BASED CURRICULUM
GRADE 2 KISWAHILI
TERM 3 2022
NAME………………………………………………SCHOOL……………………………………………………….

1. Sehemu ya A:Imla
Andika maneno mwalimu atakayotaja
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________
2. Sehemu ya B:Tenganisha silabi katika maneno yafuatayo:

6. jino ________________
7. kata ________________
8. picha ________________
9. saba ________________
10. kitabu ________________

3. Sehemu ya C:Andika kwa herufi kubwa
11. busara _______________
12. pesa _______________
13. mkoba _______________
14. mlezi _______________
15. dawati _______________
4. Sehemu ya D: Andika kinyume
16. baba _______________
17. simama _______________
18. lia _______________
19. keti ______________
20. Panda _______________
5. Sehemu ya E:Andika kwa wingi
21. jino ________________
22. kitabu ________________
23. mzazi ________________
24. sukari ________________
25. goti ________________
6. Sehemu ya F:Chora picha hizi
1.PNG

7. Sehemu ya G: Andika tarakimu kwa maneno
2.PNG
8. Sehemu ya I :Andika vizuri
36. limumwa _____________
37. jikoki _____________
38. taba _____________
39. leshu _____________
40. chaze _____________
9. Sehemu ya j:Andika majina ya picha zifuatazo
3.PNG
SEHEMU YA K: KUSOMA UFAHAMU
Siku moja mvua kubwa ilinyesha. Kensaro na Sifa walikuwa shuleni. Usafiri ulitatizika. Jioni Kensaro na Sifa waliamua kutembea. Mto ulikuwa umejaa na kufurika.Sifa aliteleza na kuanguka mtoni. Kwa bahati nzuri,wasamaria wema walimwokoa.
Jibu maswali
46. Kensaro na Sifa walikuwa wapi mvua iliponyesha?
___________________________________________
47. Jioni Kensaro na Sifa waliamua kufanya nini?
________________________________________
48. Mto ulikuwa umefanya nini?
________________________________________
49. Nani aliteleza na kuanguka mtoni?
________________________________________
50. Aliyeanguka mtoni alisaidiwa na nani?________________________________________

Jumla ya alama 50

 

More Examination Papers